Strona główna
Powołanie
Porozmawiaj
Spotkanie z ...
Jednym słowem
Drzwi Otwarte
Krużganek zakonny
Śladami świętych
Moja modlitwa
Listy od Was
Warto przeczytać
Galeria Foto

-- Partnerzy portalu --

Wydawnictwo Sióstr Loretanek

Żywa Wiara

Misyjne Drogi

-- Polecamy --

Oaza - Ko¶ciół Domowy
Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa - duchowością na trzecie tysiąclecie

 Jednym słowem


 Świat, który odwrócił się od Boga
Każdy z nas zna historię marnotrawnego syna, który opuścił swojego ojca i powrócił do niego po swojej porażce. I jego ojciec przyjął go z otwartymi ramionami.
Poprzez tę przypowieść Jezus chce nam pokazać, że Bóg jest jak ten ojciec, podczas, gdy my wolimy skupić się na grzeszniku, który ma odwagę wrócić do ojca. Boże Serce jest wielkie i szerokie jak serce tego ojca. Nie było nic za wiele i nic zbyt dobrego dla jego syna, który powrócił. Jego serce nie ociąga się i nie czuje urazy, kocha bez granic. Takie jest Serce Boga dla każdego z nas bez wyjątku. On nawet ma takie serce dla tego drugiego syna, który narzeka na wspaniałomyślność ojca i którego reakcję tak dobrze rozumiemy. On przynajmniej wiernie służył ojcu przez całe swe życie. I co teraz z tego ma? Jest zazdrosny i rozgoryczony widząc postępowanie swojego ojca. Czyż i on nie potrzebuje nawrócenia, aby powrócić do ojca, pomimo swojego nieskazitelnego życia? Czyż nie jest on dalej niż myśli od serca ojca, dalej niż jego marnotrawny brat, który powrócił? W oczach innych on był tym, który był zawsze z ojcem, ale w jego własnym sercu był daleko od ojca. On potrzebuje nawrócenia, odnowienia, jak Nikodem, który przychodzi do Jezusa nocą, aby wyznać: „Rabbi, Ty przyszedłeś od Boga jako nauczyciel; gdyż nikt nie może dokonywać takich znaków, jeśliby Bóg nie był z nim.” Jezus odpowiada mu, że musi się narodzić na nowo, aby wejść do Królestwa Bożego. (por. J 3,1-18) Nikodem nie może zrozumieć, jak człowiek może się narodzić na nowo. Ta idea nie pasuje do jego sposobu myślenia. Być może uświadomił sobie, że to oznacza wysiłek, przemianę, przemyślenie na nowo. I przestraszył się. Boi się wkroczyć na ścieżkę nawrócenia. Zatem potępił samego siebie. „Kto nie wierzy” – kto nie kroczy Bożymi drogami – „już został potępiony”, mówi Jezus. To nie Bóg odsuwa się od człowieka, nawet od grzesznika. To zawsze człowiek jest tym, który błądzi i oddala się od Boga. Bóg pozostaje Ten sam, On nigdy nie zamyka Swojego Serca. On czeka na nas jak miłosierny ojciec. Jezus pokazuje nam Serce Ojca. On mówi o sobie „Przyszedłem zbawiać grzeszników, a nie sprawiedliwych.” Tak, nad Jordanem widzimy Go pomiędzy grzesznikami stojącymi w kolejce, by otrzymać chrzest od Jana. Jezus nie waha się stanąć po naszej stronie, być z nami w naszej słabości i w naszych potrzebach, i na naszej drodze nawrócenia.

<<  >>

 

Co o tym myślisz?

Masz pytania?
Chcesz porozmawiać?
Zobacz tu... 


 
 strona główna

 „RÓŻANIEC”
-lipiec-sierpień 2018
 „Szerokie są drzwi ubogiej chaty”
 Rekolekcje wakacyjne 2015
 Zapraszamy do Rabki-Zdrój po wypoczynek i zdrowie!
 Każdy dzień rekolekcji uczył mnie czegoś nowego
 Szkaplerz karmelitański
 Bł. Ojciec Hilary Januszewski
 Maryja - doskonały przykład naśladowania Jezusa
 Eliasz - życie w obecności Boga
 Gdy jestem z Toba, ziemia mnie nie cieszy
 MARIANIE
 Pamiętajmy o różańcu!
 Błogosławiony Antoni Leszczewicz
 Błogosławiony Jerzy Kaszyra
 Błogosławiony Jerzy Matulewicz
 Błogosławiony Stanisław Papczyński
Copyright (c) 2006-2015 Zakony.pl Konto w portalu  |  Zakony żeńskie  |  Zakony męskie  |  Podziel się ...  |  O portalu  |  Kontakt  |  Partnerzy

Warning: mysqli_close() expects exactly 1 parameter, 0 given in /inc/disconnect.inc on line 3