Strona główna
Powołanie
Porozmawiaj
Spotkanie z ...
Jednym słowem
Drzwi Otwarte
Krużganek zakonny
Śladami świętych
Moja modlitwa
Listy od Was
Warto przeczytać
Galeria Foto

-- Partnerzy portalu --

Wydawnictwo Sióstr Loretanek

Żywa Wiara

Misyjne Drogi

-- Polecamy --

Oaza - Ko¶ciół Domowy
Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa - duchowością na trzecie tysiąclecie

 Jednym słowem


 Świat łokci
Jezus powiedział: „Uczcie się ode Mnie, bo Jestem cichy i pokorny sercem.”

„Jestem” – to przypomina nam o Bożym objawieniu przy krzaku gorejącym, kiedy Mojżesz zapytał Boga o Jego Imię: „Co mam powiedzieć Izraelitom? Kto mnie posłał?”. I Bóg objawił siebie jako „Jestem, który Jestem. To jest, co masz powiedzieć Izraelitom, ‘Jestem’ posłał mnie do was.” I ten „Jestem” jest cichy i pokorny sercem. Cichy i pokorny: to znów przypomina nam słowa proroka Izajasza, który powiedział o Słudze Jahwe: „Źle traktowany i dręczony, nigdy nie otworzył swych ust, jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją, tak On nie otworzył ust swoich.” (por. Iz 53,7)

Bok Jezusa został przebity na krzyżu. Jest to też wyrazem doświadczenia całego Jego życia. On, łagodny, który postępował i walczył przeciwko nieżyczliwości i ludzkiej zatwardziałości serca. On szedł pod prąd w swym brutalnym świecie. A gdy popatrzymy na nasz świat dzisiaj?

To jest świat łokci, gdzie każdy rozpycha się w poszukiwaniu zysku i aby robić to, na co ma ochotę. Potrzebujemy uczyć się od Jezusa, jak czynić nasz świat bardziej ludzkim.

Jezus idzie dalej i mówi: „Jestem pokorny sercem.” Jeśli przyjrzymy się greckiemu słowu ‘pokorny’ zobaczymy, że jest to kontekst „uniżania siebie”. Podobnie jak w Liście do Filipian: „Uniżył samego siebie aż do śmierci, a była to śmierć na krzyżu.” On nie liczył na równość z Bogiem, nie obstawał przy tym, że jest lepszy. On stał się jak człowiek, jak każdy z nas. Staje po naszej stronie dokładnie tak, jak to było, gdy przyjmował chrzest od św. Jana. On kocha nas bezwarunkowo – do końca. Patrząc na tę miłość, św. Paweł może tylko zgiąć kolana i modlić się, byśmy umieli ogarnąć, czym jest Szerokość, Długość, Wysokość i Głębokość i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę. (por. Ef 3,18). To jest możliwe tylko w Duchu Świętym. Tylko Duch Święty. może ugiąć zatwardziałych, jak modlimy się w Dniu Pięćdziesiątnicy. Tylko On może zabrać nam nasze kamienne serce i dać nam serce z ciała. Tylko On może nas poprowadzić ścieżką Jezusa, który nie chowa żadnych uraz, nie obstaje przy tym, by być lepszym; którego serce jest dla każdego - nie tylko dla tych, z których może czerpać korzyści.

<<  >>

 

Co o tym myślisz?

Masz pytania?
Chcesz porozmawiać?
Zobacz tu... 


 
 strona główna

 „RÓŻANIEC”
-lipiec-sierpień 2018
 „Szerokie są drzwi ubogiej chaty”
 Rekolekcje wakacyjne 2015
 Zapraszamy do Rabki-Zdrój po wypoczynek i zdrowie!
 Każdy dzień rekolekcji uczył mnie czegoś nowego
 Szkaplerz karmelitański
 Bł. Ojciec Hilary Januszewski
 Maryja - doskonały przykład naśladowania Jezusa
 Eliasz - życie w obecności Boga
 Gdy jestem z Toba, ziemia mnie nie cieszy
 MARIANIE
 Pamiętajmy o różańcu!
 Błogosławiony Antoni Leszczewicz
 Błogosławiony Jerzy Kaszyra
 Błogosławiony Jerzy Matulewicz
 Błogosławiony Stanisław Papczyński
Copyright (c) 2006-2015 Zakony.pl Konto w portalu  |  Zakony żeńskie  |  Zakony męskie  |  Podziel się ...  |  O portalu  |  Kontakt  |  Partnerzy